Beijing & Shanghai cover Boston, Rev. ed. cover Cracow cover Croatia cover Cuba cover Egypt, Rev. ed. cover India, Rev. ed. cover Loire Valley, Rev. ed. cover Seville & Andalusia, Rev. ed cover Vienna, Rev. ed. cover